Közlemények

A 2006. évi V. tv. (Ctv.) 21/A. § (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve, a SILKEM Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének 18.1 pontja értelmében a Polgári Törvénykönyv vagy a gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó törvény által megállapított, a Cégközlönyben közlemény közzétételére vonatkozó kötelezettségének a SILKEM Hungary Kft. a cég honlapján történő közzététellel tesz eleget.